ჩვენი ისტორია

პროდუქტები

გალერეა

DONE ALL THE LABORATORY ANALYSIS

ჩვენი ისტორია

ჩვენი პასუხისმგებლობა

ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ საქართველოში მცირე და საშუალო მეფუტკრეობის მდგრად განვითარებას, რათა მათ ჰქონდეთ როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივ ბაზარზე უკეთესი წვდომა და გაზარდონ შემოსავლები, განსაკუთრებით კი მთიან რეგიონებში. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ როგორც საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების www.geobeekeepers.ge დამფუძნებელი წევრი მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ მეფუტკრეებთან და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს საქართველოს მთავრობასთან სხვადასხვა ინიციატივების ადვოკატირებაში. იმისთვის, რომ გრძელ ვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოთ ქართული თაფლის კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო ბაზარზე, აქტიურად ვართ ჩართულები მეფუტკრეებში ხარისხსა და სატრეინინგო პროგრამებში.   

ჩვენი პასუხისმგებლობა

ხარისხის კონტროლი

ჩვენი ტრადიციები

2014 წელს კომპანია „კახური ტრადიციული მეღვინეობა“-მ განახორციელა ინვესტიცია ახალ სფეროში და ააშენა ხილის გადამამუშავებელი ორი ქარხანა დასავლეთ საქართველოში, ქედასა და ჩოხატაურში. დასავლეთ საქართველო განთქმულია ვიტამინებითა და სასარგებლო თვისებებით გაჯერებული ხილის ნაირსახეობით. აღნიშნული ბუნებრივი რესურსი გვაძლევს საშუალებას, ...

პროდუქტები